Giới Thiệu

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Liên Phát mong muốn trở thành công ty liên tục phát triển, liên tục cải tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm dịch vụ công nghệ của khách hàng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và đối tác, tạo môi trường làm việc lý thú và thu nhập cao cho mỗi thành viên, thực hiện các hoạt động vì cộng động và vì sự phát triển của quốc gia. . .

 

Trở thành công ty hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á về sản phẩm dịch vụ công nghệ vào năm 2022 (CEO).

Giá trị cốt lõi

Với thế mạnh của một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và tích hợp giải pháp Công Nghệ, chúng tôi đã cung cấp và triển khai thành công các gói sản phẩm dịch vụ, giải pháp và tích hợp hệ thống cho Quý khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng, chuỗi bán lẻ, sản xuất, kho vận, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. . .

Cam kết chất lượng

Với triết lý kinh doanh “Sẵn sàng phục vụ”, chúng tôi mong muốn mang đến cho Quý khách hàng niềm tin về sự chuyên nghiệp, được cam kết bởi sự đáp ứng nhanh nhất với chất lượng tốt nhất.

 

Đây cũng chính là nền tảng để chúng tôi có thể thực hiện được sứ mệnh: đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm dịch vụ Công nghệ của Quý Khách hàng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và đối tác, tạo môi trường làm việc lý thú và thu nhập cao cho mỗi thành viên, thực hiện các hoạt động vì cộng đồng và lợi ích của quốc gia.

Đội ngũ nhân sự

Được thành lập bởi các chuyên gia lâu năm trong ngành CNTT, chúng tôi tự tin đang có một nguồn lực tốt nhất nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngoài các chuyên gia về lĩnh vực CNTT, đội ngũ nhân sự của Liên Phát còn bao gồm nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau như: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ, . . .

 

Với thế mạnh về nhân sự, Liên Phát cũng xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn cho nguồn lực con người, với các chính sách đãi ngộ thoả đáng, môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp nhằm thu hút và bồi dưỡng nhân tài.

The recommendations are based on pairing principles best keylogger program gleaned from a variety of experts, as well as user ratings

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Liên Phát mong muốn trở thành công ty liên tục phát triển, liên tục cải tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm dịch vụ công nghệ của khách hàng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và đối tác, tạo môi trường làm việc lý thú và thu nhập cao cho mỗi thành viên, thực hiện các hoạt động vì cộng động và vì sự phát triển của quốc gia. . .

 

Trở thành công ty hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á về sản phẩm dịch vụ công nghệ vào năm 2022 (CEO).

Giá trị cốt lõi

Với thế mạnh của một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và tích hợp giải pháp Công Nghệ, chúng tôi đã cung cấp và triển khai thành công các gói sản phẩm dịch vụ, giải pháp và tích hợp hệ thống cho Quý khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng, chuỗi bán lẻ, sản xuất, kho vận, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. . .

Cam kết chất lượng

Với triết lý kinh doanh “Sẵn sàng phục vụ”, chúng tôi mong muốn mang đến cho Quý khách hàng niềm tin về sự chuyên nghiệp, được cam kết bởi sự đáp ứng nhanh nhất với chất lượng tốt nhất.

 

Đây cũng chính là nền tảng để chúng tôi có thể thực hiện được sứ mệnh: đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm dịch vụ Công nghệ của Quý Khách hàng, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông và đối tác, tạo môi trường làm việc lý thú và thu nhập cao cho mỗi thành viên, thực hiện các hoạt động vì cộng đồng và lợi ích của quốc gia.

Đội ngũ nhân sự

Được thành lập bởi các chuyên gia lâu năm trong ngành CNTT, chúng tôi tự tin đang có một nguồn lực tốt nhất nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngoài các chuyên gia về lĩnh vực CNTT, đội ngũ nhân sự của Liên Phát còn bao gồm nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau như: Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ, . . .

 

Với thế mạnh về nhân sự, Liên Phát cũng xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn cho nguồn lực con người, với các chính sách đãi ngộ thoả đáng, môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp nhằm thu hút và bồi dưỡng nhân tài.