Giải Pháp – Hạ Tầng & Bảo Mật

HỆ THỐNG MÁY CHỦ & THIẾT BỊ LƯU TRỮ

Với mục tiêu xây dựng hệ thống IT hoạt động hiệu quả, ít rủi ro, mang lại sự vận hành an toàn, ổn định cho doanh nghiệp, Liên Phát tư vấn và cung cấp các giải pháp tổng thể về lựa chọn cấu hình, triển khai và tích hợp hệ thống máy chủ và lưu trữ cho doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy mô và nhu cầu của mỗi khách hàng. . .

HẠ TẦNG MẠNG (NETWORK)

Với sự bùng nổ của Internet và các ứng dụng CNTT đã làm thay đổi mô hình và hình thức kinh doanh của các doanh nghiệp ngày nay. Các giao dịch điện tử ngày càng nhiều, các yêu cầu về tốc độ, bảo mật và chính xác ngày càng cao. . .

GIẢI PHÁP SAO LƯU – PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Công tác sao lưu – Phục hồi dữ liệu trở thành mối quan tâm hàng đầu của các. . .

HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng các giải pháp tổng thể về hạ tầng cho các Data Center phù hợp với quy mô của từng . . .

BẢO MẬT ỨNG DỤNG

Thông tin và dữ liệu là một trong những tài sản giá trị của công ty. Bảo mật thông tin trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Liên Phát thấu hiểu . . .

BẢO MẬT HẠ TẦNG MẠNG

Dựa trên kinh nghiệm triển khai & tư vấn về bảo mật mạng, chúng tôi tự hào trong việc giúp khách hàng xây dựng nên một giải pháp bảo mật tổng thể và đồng nhất,. . .