Hạ Tầng Mạng (Network)

Với sự bùng nổ của Internet và các ứng dụng CNTT đã làm thay đổi mô hình và hình thức kinh Doanh của các doanh nghiệp ngày nay. Các giao dịch điện tử ngày càng nhiều, các yêu cầu về tốc độ, bảo mật và chính xác ngày càng cao. Vì vậy, Liên Phát tư vấn các doanh nghiệp hướng đến các các giải pháp hạ tầng mạng tích hợp theo một nền tảng tối ưu, tiêu chuẩn & thống nhất cho mỗi doanh nghiệp nhằm tăng cường sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

 

  • Giải pháp truyền thông hợp nhất.
  • Giải pháp truyền thông hợp nhất.
  • Giải pháp chuyển mạch trung tâm dữ liệu.
  • Giải pháp điện toán hợp nhất.
  • Giải pháp quản lý mạng tập trung.
  • Giải pháp an toàn thông tin.

 

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư Liên Phát còn cung cấp các giải pháp riêng biệt cho từng chuyên ngành cụ thể.