Bảo Mật Hạ Tầng Mạng

Dựa trên kinh nghiệm triển khai & tư vấn về bảo mật mạng, chúng tôi tự hào trong việc giúp khách hàng xây dựng nên một giải pháp bảo mật tổng thể và đồng nhất, mặc dù các sản phẩm có thể thuộc nhiều hãng khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự tương tác đồng nhất với nhau: Bluecoat, Cisco, Microsoft, IBM, Checkpoint,. . .

 

  • Giải pháp tường lửa.
  • Giải pháp phát hiện và ngăn chặn xâm nhập IDS/ IPS.
  • Giải pháp giám sát và phân tích bảo mật.
  • Giải pháp mã hóa và bảo mật đường truyền.
  • Giải pháp ngăn chặn và tự phục hồi đối với các tấn công.