Tư Vấn & Triển Khai

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Liên Phát thấu hiểu các vấn đề và nỗi lo của tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng, bảo trì và phát triển hệ thống CNTT. Từ những kinh nghiệm đúc kết, Liên Phát có đủ năng lực để tư vấn các giải pháp phù hợp, đồng thời cảnh báo các nguy cơ hay gặp phải để tăng hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

 

  • Tư vấn chiến lược phát triển CNTT.
  • Xây dựng quy trình bảo mật CNTT.
  • Tư vấn và triển khai các hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm, bảo mật.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống phát hành thẻ: ngân hàng, doanh nghiệp,. . .
  • Tư vấn khắc phục sự cố sau thảm họa.
  • Đào tạo kỹ thuật quản trị hệ thống.