Cho Thuê Nhân Sự IT

Liên Phát tư vấn và cung cấp các giải pháp theo những loại hình phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp (hỗ trợ từ xa, xử lý sự cố, thực hiện định kỳ theo hợp đồng). Ngoài ra, tùy theo lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi có thể tư vấn các giải pháp hỗ trợ IT phù hợp.

 

  • Hỗ trợ IT (phần cứng, mạng, bảo mật, tổng đài . . .)
  • Gia công phần mềm.
  • Cung cấp nhân sự CNTT cao cấp.