Bảo Trì Nâng Cấp Hệ Thống

Với nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn, triển khai giải pháp CNTT, đội ngũ kỹ sư của Liên Phát hoàn toàn tự tin để tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống tùy theo mục đích và quy mô của doanh nghiệp.

 

  • Bảo trì và nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu.
  • Bảo trì hệ thống thiết bị chuyên dụng: ATM, VTM, KIOSK, POS,. . .
  • Bảo trì và nâng cấp hệ thống phát hành thẻ.
  • Bảo trì và nâng cấp hạ tầng: mạng, camera, Access control, tổng đài,. . .