Phần Mềm

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CORE BANKING

Ngân hàng cốt lõi (Core Banking) bản chất bao gồm hệ thống phần mềm tích hợp các ứng dụng trong quản lý thông tin, tài sản, giao dịch, quản trị rủi ro. . Hệ thống thông tin bao gồm tiền, tài sản, giao dịch, sổ sách kế toán, dữ liệu ngân hàng,. . .

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CARD MANAGEMENT SYSTEM

Giải pháp quản lý thẻ (CMS – Card Management System) đang là giải pháp thẻ thông minh được nghiên cứu dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất, tích hợp chức năng bảo mật cao nhằm tạo ra sự tương tác mượt mà, an toàn và thống nhất cho các giao dịch giữa Ngân hàng và các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước.

INSTALLMENT PAYMENT SCHEDULE

Việc quản lý cho vay trả góp là một công việc đòi hỏi khá nhiều quy trình và tính toán để có thể tránh được rủi ro mà hình thức. . .

MICRO FINANCE

Giải pháp tài chính vi mô (Micro Finance) – một trong những giải pháp hoàn hảo cho các tổ chức tài chính vừa và nhỏ – đề cập đến cho vay, bảo hiểm, lãi suất, tiết kiệm,. . .

INTERNET BANKING

Internet Banking là một trong số nhiều tiện ích có thể khai thác được thông qua hệ thống CMS của Ngân hàng. . .

MOBILE BANKING

Mobile Banking đang là giải pháp mang lại tính hiệu quả và cạnh tranh cao cho các Ngân hàng. . .

CRM

Hệ thống quản lý khách hàng (Customer Relationship Management – CRM), là hệ thống được phát triển nền tảng, . . .