Tư Vấn Giải Pháp Core Banking

Ngân hàng cốt lõi (Core Banking) bản chất bao gồm hệ thống phần mềm tích hợp các ứng dụng trong quản lý thông tin, tài sản, giao dịch, quản trị rủi ro…Hệ thống thông tin bao gồm tiền, tài sản, giao dịch, sổ sách kế toán, dữ liệu ngân hàng,. . .

 

Ngoài ra, hệ thống này hoạt động không ngừng để cung cấp dịch vụ giao dịch, thông qua Internet, ATMs, card. Vì vậy các Ngân hàng đang đẩy mạnh việc áp dụng giải pháp Core banking vào quy trình nghiệp vụ dựa trên những lợi ích tích cực mà hệ thống này mang lại, hơn nữa, khách hàng chỉ cần 1 mã duy nhất ở một Ngân hàng có thể giao dịch ở bất cứ điểm giao dịch nào trong or ngoài hệ thống. Core banking còn có tính bảo mật cao hơn, dễ dàng phát triển sản phẩm nghiệp vụ mới mà không cần phải thay đổi code vào chương trình.

 

Liên Phát dựa vào quy mô và mục tiêu kinh doanh của mỗi loại hình Ngân hàng mà đưa ra tư vấn và thiết kế tổng thể giải pháp Core banking phù hợp, tính toán nhằm tiết kiệm chi phí và sử dụng tối ưu các sản phẩm nghiệp vụ. Ngoài ra, Liên Phát còn thường xuyên theo dõi định kỳ, cập nhật và nâng cấp hệ thống.

 

  • Tư vấn giải pháp.
  • Cung cấp dịch vụ triển khai.
  • Đào tạo, tư vấn khai thác và sử dụng hệ thống.
  • Tư vấn nâng cấp Core Banking.