Installment Payment Schedule

Việc quản lý cho vay trả góp là một công việc đòi hỏi khá nhiều quy trình và tính toán để có thể tránh được rủi ro mà hình thức này phát sinh. Tuy nhiên đi kèm với rủi ro là những tiện dụng và lợi ích mang lại cho cả doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp. Để giải quyết bài toán này, Liên Phát giúp các doanh nghiệp nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp quản lý cho vay trả góp (Installment Payment Schedule) phù hợp:

 

  • Quản lý các hợp đồng, thông tin khách hàng.
  • Quản lý lãi suất, tự động tính lãi và ngày trả lãi.
  • Thông báo nhắc nợ thông qua email, ứng dụng.
  • Định kỳ theo dõi các khoản vay, báo cáo lợi nhuận, tiền thu.