Micro Finance

Giải pháp tài chính vi mô (Micro Finance) – một trong những giải pháp hoàn hảo cho các tổ chức tài chính vừa và nhỏ – đề cập đến cho vay, bảo hiểm, lãi suất, tiết kiệm, chuyển giao sản phẩm và dịch vụ đến nhóm khách hàng có thu nhập thấp. Nói chung, đây được xem là một giải pháp hoàn hảo cho các tổ chức tài chính vừa và nhỏ với phương thức tự động hóa một số quy trình cho vay đồng thời quản lý và giảm thiểu các rủi ro phát sinh. Liên Phát tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính này với các tính năng dễ dàng cài đặt và sử dụng, vẫn đảm bảo tính chất cá nhân hóa các giải pháp dựa trên các đặc điểm chung:

 

  • Quản lý lãi suất, tự động tính lãi và ngày trả lãi.
  • Tự động nhắn tin/Email nhắc nợ.
  • Thiết lập khoản vay.
  • Quản lý nợ quá hạn.
  • Báo cáo giám sát các khoản vay.