Mobile Banking

Mobile Banking đang là giải pháp mang lại tính hiệu quả và cạnh tranh cao cho các Ngân hàng. Bên cạnh việc giúp các Ngân hàng dễ hàng tiếp cận đươc khách hàng của mình thông qua các thiết bị di động, các ứng dụng mobile banking còn tích hợp các chức năng chăm sóc khách hàng như: thông báo và thanh toán hóa đơn đúng hạn, dịch vụ tìm kiếm vị trí ATM,. . . Giải pháp này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí giao dịch, nhân công, văn phòng. . . hơn nữa, tính tiện dụng và bảo mật cao hơn do các phần mềm được xây dựng và phát triển trên nền tảng di động và công nghệ mới nhất.