LPC phối hợp hãng F5 tổ chức hội thảo cho Khách hàng

LPC phối hợp hãng F5 tổ chức hội thảo cho Khách hàng

Nội dung chính của buổi hội thảo:

  • 08:30 – 09:00 _ Wellcome Guests
  • 09:00 – 09:15 _ F5 Multi-Cloud Application Services Platform
  • 09:15 – 10:00 _ Preparing for the cloud journey. Cloud Native Application Attributes
  • 10:00 – 10:15 _ Tea-break
  • 10:15 – 11:15 _ Consistent Security Policy for the Multi-Cloud Applications
  • 11:15 – 11:30 _ Demo
  • 11:30 – 12:00 _ Q&A – Lunch

Lần đầu tiên LPC đứng vai trò tham gia tổ chức buổi hội thảo chuyên đề dành cho Khách hàng, tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức đến việc thực hiện, buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp. Đây là hướng tiếp cận Khách hàng được cho là hiệu quả, tập trung đúng vào nhu cầu thực sự của Khách hàng.
Trong thời gian tới, LPC sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với Hãng để tổ chức nhiều buổi hội thảo ở các mảng sản phẩm khác như Network, Server, Giải pháp Cloud,…