Máy chủ Fujitsu Primergy - Điểm nhấn Công nghệ.

So với máy chủ Node ưu việt về mật độ tích hợp, máy chủ Rack lại đạt được sự cân bằng về lưu trữ, xử lý cũng như kết nối.

Start writing here...